เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ด้วยระบบจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่าน SaaS

Free

₹0

Valid for 2 months

Upto 5 users, Unlimited orders 

3 – 1.png
 • ทดลองใช้งานฟรี 6 เดือน

 • ผู้ใช้งานไม่เกิน 5 คน คำสั่งซื้อ 100 รายการต่อเดือน

 • บันทึกคำสั่งซื้อและการชำระเงินของลูกค้า

 • ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

 • การช่วยเหลือและฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์

Starter

₹7500

ต่อเดือน

ผู้ใช้งานไม่เกิน 10 คน คำสั่งซื้อไม่จำกัดรายการ

3 – 2.png
 • ผู้ใช้งานไม่เกิน 10 คน คำสั่งซื้อไม่จำกัดรายการ

 • ระบบขายหน้าร้านและระบบสินค้าคงคลัง

 • บันทึกคำสั่งซื้อและการชำระเงินของลูกค้า

 • ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

 • ระบบการบริหารงานพนักงาน (การเข้าออกงาน,  การเบิกค่าใช้จ่าย,การลา,งานมอบหมาย)

 • การช่วยเหลือและฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์

Growth

₹12000

ต่อเดือน

ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน คำสั่งซื้อไม่จำกัดรายการ

Growth Plan.png
 • ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน คำสั่งซื้อไม่จำกัดรายการ

 • ฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ  Starter

 • การสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันสำหรับผู้ค้าปลีก

 • การวางแผนงานการทำงาน

 • การรวมระบบกับ Tally, Shopify & Quickbooks

 • การช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์

Enterprise

Custom Pricing 

ต่อเดือน

สำหรับผู้ใช้งาน 20 คนขึ้นไป

Enterprise Plan.png
 • สำหรับผู้ใช้งาน 20 คนขึ้นไปฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ  Growth

 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบแอปพลิเคชัน

 • ช่องทางการชำระเงินออนไลน์

 • รายการคำสั่งซื้อไม่จำกัด

 • การรวมระบบกับระบบเดิมของลูกค้า